เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box สำนักปลัด
นายสนธิชัย มหา
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
นายสนธิชัย มหา
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าเอกภัทรเดช ศรีอระพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกภัทรเดช ศรีอระพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอำนาจ ศรีคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอำนาจ ศรีคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวมาริณี แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นางสาวมาริณี แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร ศิริทอน
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร ศิริทอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ หงษีทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ หงษีทอง
คนงานทั่วไป
นายสนิท นาวาศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายสนิท นาวาศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญรักษ์ โยธะวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายบุญรักษ์ โยธะวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายเพ็ง บุญพาด
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเพ็ง บุญพาด
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายโอกาส พันนายม
พนักงานขับรถขยะ
นายโอกาส พันนายม
พนักงานขับรถขยะ
(ว่าง)
พนักงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
พนักงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ หล้าคอม
พนักงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ หล้าคอม
พนักงานประจำรถขยะ
นายสกล ทักษิณอุบล
คนสวน
นายสกล ทักษิณอุบล
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85