เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา เเละ เเผนชุมชน (เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [1 มีนาคม 2567]
วัน พุธ ที่ ๒๘ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา เเละ เเผนชุมชน (เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [28 กุมภาพันธ์ 2567]
วันอังคาร ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา เเละ เเผนชุมชน (เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [27 กุมภาพันธ์ 2567]
วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ ติดตามรายงานผล การคัดเเยกขยะ เเละ ฟังบรรยาย การคัดเเยกขยะ [23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
งบเเสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ท.ต สร้างนางขาว
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview5
การป้องกันการเเพร่ระบาดขแงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) สายพันธ์ JN.1
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview10
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง ตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview31
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง 2 การจัดการสิ่งปฏิกูล 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายสนธิชัย มหา
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0819652261
นายสนธิชัย มหา
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0819652261

สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้4,299
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,591
ทั้งหมด 270,079


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ