เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box กองการศึกษา
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายแสงวุฒิ แสนสุภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายแสงวุฒิ แสนสุภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิดานุช แสนยาพิทักษ์
ครู ค.ศ.1 (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางนิดานุช แสนยาพิทักษ์
ครู ค.ศ.1 (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสมเพียร อินหล่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นางสมเพียร อินหล่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นางอนงค์ หาญราชา
ผู้ช่วยครูดูผู้แลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางอนงค์ หาญราชา
ผู้ช่วยครูดูผู้แลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสาวอิลธิดา ชิลนาค
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นางสาวอิลธิดา ชิลนาค
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นายภราดร หงษา
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)
นายภราดร หงษา
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)
นางลัดดา อะนุ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)
นางลัดดา อะนุ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26