เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่อยู่: เลขที่ 166 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์/โทรสาร : 042-414710 Admin : นายปิยะพล เชื้อนาข่า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายนิสิต ช่างเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน E-mail : 5430507@dla.go.th
ติดต่อฝ่ายปกครองตำบลสร้างนางขาว
นางทองสุข กวนหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1) โทร.0653570471 นายกงสี บุญเกตุ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2) โทร.0894193739 นายวิรัตชัย โยธะวงษ์ (กำนันตำบลสร้างนางขาว หมู่ที่ 3) โทร.0833607489 นายทองแดง แสนตุ้มทอง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร. นายสำรอง แกมใบ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร.0879517547 นายจันดา คำภินัน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5) โทร.0985866163 นายไพรัช อ่อนโก๊ก (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6) โทร.0986659649 นายแสน จันทะสุวรรณ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) โทร.0956535805 นายศุภชัย ศรีเผลา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) โทร.0817995272
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14