เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ติดต่อฝ่ายปกครองตำบลสร้างนางขาว
นางสาววิจิตรา หล้าคอม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1) โทร.0833407933 นายกงสี บุญเกตุ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2) โทร.0894193739 นายวิรัตชัย โยธะวงษ์ (กำนันตำบลสร้างนางขาว หมู่ที่ 3) โทร.0833607489 นายทองแดง แสนตุ้มทอง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร.0619704906 นายสำรอง แกมใบ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร.0879517547 นายจันดา คำภินัน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5) โทร.0985866163 นายไพรัช อ่อนโก๊ก (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6) โทร.0986659649 นายสกุลไทย วิสัยหมู (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) โทร.0642063451 นายศุภชัย ศรีเผลา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) โทร.0817995272
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่อยู่: เลขที่ 166 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์/โทรสาร : 042-414710 Admin : นายปิยะพล เชื้อนาข่า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายนิสิต ช่างเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน E-mail : saraban@sangnangkhao.go.th
แผนที่หน่วยงาน