เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box คณะผู้บริหาร
นายไหล่ จะหลาบหลวง
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0992018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0992018291
นายติรัตน์ หล้าคอม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0621143100
นายติรัตน์ หล้าคอม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0621143100
นายมงคล พันหลวง
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0857552854
นายมงคล พันหลวง
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0857552854
นางนิตย์ ศรีบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0637175777
นางนิตย์ ศรีบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0637175777
นายพรม วรรณเขตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0833415583
นายพรม วรรณเขตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0833415583
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7