เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box คณะผู้บริหาร
นายไหล่ จะหลาบหลวง
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0992018291
นายติรัตน์ หล้าคอม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0621143100
นายมงคล พันหลวง
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0857552854
นางนิตย์ ศรีบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0637175777
นายสุดใจ หาญราชา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0951794651
นายสนธิชัย มหา
รองปลัดเทศบาล รรท. ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0819652261