messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตเละประพฤติมิชอบ พ.ศ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
งบเเสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ท.ต สร้างนางขาว grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview14
การป้องกันการเเพร่ระบาดขแงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) สายพันธ์ JN.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางสร้างโพธิ์-ร่องโน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview366
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-014 สายทางสร้างโพธิ์-ร่องโน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview390
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-009 สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview119
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : wp | เปิดอ่าน : pageview289

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม