เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box กองคลัง
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นางสาวไพวัลย์ ชาตานันท์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวไพวัลย์ ชาตานันท์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวปทิดา บุญโฆสิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวปทิดา บุญโฆสิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นส.ศันสนีย์ ศรีเผลา
คนงานทั่วไป
นส.ศันสนีย์ ศรีเผลา
คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ บำรุงรส
คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ บำรุงรส
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12