messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสนธิชัย มหา
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว รรท. ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0819652261
นายสนธิชัย มหา
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0819652261
นางสาวนุชนาฎ พันหลวง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองช่าง
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
--ว่าง--
นักวิชาการตรวจสอบภายใน