เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราช
การเเทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นายรัฐสิทธิ์ สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาล (บริหารงานระดับต้น)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน