เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายก ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการ / หัวหน้ากองต่างๆ ปฏิบัติราชการเเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การเเต่งตั้งและมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (รองปลัดเทศบาล ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับแก้ไขเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้ง ที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
find_in_page ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน และการทำงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7