เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 61 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 71 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2564 (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ ตามพรบ.พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
1 - 20 (ทั้งหมด 104 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23