messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 122
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 87
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 296
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ประกาศแผนการจัดซืิ้อจัอจ้าง (งบประมาณเงินกู้ ก.ส.ท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (งบประมาณตามเทศบัญญญัติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1