เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
photo ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
photo ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซืิ้อจัอจ้าง (งบประมาณเงินกู้ ก.ส.ท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (งบประมาณตามเทศบัญญญัติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
photo ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
photo ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1