messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางสร้างโพธิ์-ร่องโน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-009 สายหลังเทศบาล-หนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-014 สายทางสร้างโพธิ์-ร่องโน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างนางขาว-บ้านหนองแคน ม.2-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศพด.บ้านเหล่า-สร้างนางขาว ม.1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 6สาระสำคัญสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างนางขาว-บ้านหนองแคน ม.2-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
สาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศพด.บ้านเหล่า-สร้างนางขาว ม.1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศพด.บ้านเหล่า-สร้างนางขาว ม.1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5