เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box ฝ่ายสภา
นายพันเหมือน สีเทาว์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0807082184
นายพันเหมือน สีเทาว์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0807082184
นายปฏิภาณ วรรณเขตต์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0883282144
นายปฏิภาณ วรรณเขตต์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0883282144
นางหนุแดง นาวาศิริ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0857463370
นางหนุแดง นาวาศิริ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0857463370
นายนราธิป จะหลาบหลวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934237235
นายนราธิป จะหลาบหลวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0934237235
นายศิริชัย ฝ้ายขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0982411332
นายศิริชัย ฝ้ายขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0982411332
นางดวงใจ ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0967968585
นางดวงใจ ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0967968585
นางไกรเกรียง แก้วนามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0986144364
นางไกรเกรียง แก้วนามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0986144364
นางมณฑา พันดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0833364388
นางมณฑา พันดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0833364388
นายสุรศักดิ์ บำรุงรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0892776008
นายสุรศักดิ์ บำรุงรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0892776008
นายอชิตพล พันนาขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0941465384
นายอชิตพล พันนาขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0941465384
นายสำลี พันพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0819643349
นายสำลี พันพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0819643349
นายสมพงศ์ นามอญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0895155311
นายสมพงศ์ นามอญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0895155311
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5