messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box ฝ่ายสภา
นายพันเหมือน สีเทาว์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0984280981
นายปฏิภาณ วรรณเขตต์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0883282144
นางหนูแดง นาวาศิริ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0857463370
นายนราธิป จะหลาบหลวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934237235
นายศิริชัย ฝ้ายขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0982411332
นางดวงใจ ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0967968585
นางไกรเกรียง แก้วนามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0986144364
นางมณฑา พันดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0833364388
นายสุรศักดิ์ บำรุงรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0892776008
นายอชิตพล พันนาขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0941465384
นายสำลี พันพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0819643349
นายสมพงศ์ นามอญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0895155311