messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗[18 พฤษภาคม 2567]
ปักธงประกาศความสำเร็จ ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว[23 เมษายน 2567]
โครการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใจเปี่ยมสุข ประจำปี ๒๕๖๗[10 เมษายน 2567]
โครงการกีฬาทุ่งเหล่าขาวต้านยาเสพติด ๒๕๖๗[31 มีนาคม 2567]
โครงการการเเข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖-๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ [18 มีนาคม 2567]
แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT[15 มีนาคม 2567]
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา เเละ เเผนชุมชน (เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)[11 มีนาคม 2567]
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา เเละ เเผนชุมชน (เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)[8 มีนาคม 2567]
โครงการเเข่งขันกีฬา ทุ่งเหล่าขาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ เดือนมีนาคม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว [7 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 212 รายการ)