เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

folder ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เขตเลือกตั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนการออกเสียงลงคะเเนนใหม่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่สมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว (บางส่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สท.นายก. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13