messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เขตเลือกตั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
ประกาศผลการนับคะแนนการออกเสียงลงคะเเนนใหม่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่สมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว (บางส่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สท.นายก. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1