เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศ คกก.นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง แบบสัญญาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo แบบสัญญายืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo แบบใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ก.บ.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
photo แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล รบ.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 644 |
photo แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน และแบบรายงานการใช้เงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo แบบขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo แบบขออนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แบบใบมอบฉันทะ มอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117