เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder รายงานการประชุมคณะกรรมการ
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 2 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 2 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 / 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 / 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file รายงานประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 180
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1