เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 และแก้ไขครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34