เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 และแก้ไขครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2