เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 และแก้ไขครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2