messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง 2 มี.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่างและวิธีการจัดสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง 1 ธ.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 107
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
รายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร 1 มี.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 24 ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
รายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร 14 ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
รายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร 14 ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1640
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1