messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 10 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับบเคลื่อนจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ (Do’s& Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1