messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder คำสั่งงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
มอบอำนาจนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 306 / 2564 เรื่องการแต่งตั้งและการมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1