messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 84
โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 475
คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 84
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1