เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
photo การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1