เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710folder แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
insert_drive_file ภดส.3 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ภดส.3 หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ภดส.3 หมู่ที่ 4 บ้านดอนสนุก ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ภดส.3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ภดส.3-หมู่ที่-7-บ้านหาดทรายทอง-ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ภดส.3-หมู่ที่-8-บ้านคำบอน-ตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่6 ฉบับสมบูรณ์.pdf (ประกาศ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่2 (2) ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่2 (1)ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่5 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่8 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่5 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่4 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่3 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่7 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ภ.ด.ส.3 หมู่1 ฉบับสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105