เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1.2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่สอง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 1ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว สมัยสามัญที่สาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file การเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 /2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file การเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 2 / 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15