ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมพวงมาลัยเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง