ชื่อเรื่อง : จ้างเครื่องจักรกลขุดดินคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง