ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ 2 สายจากถนนทางหลวง-ถนนรอบทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง