ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง