ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง
รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) โดยวิธีรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยประสงค์จะรับโอน(ย้าย)
ชื่อไฟล์ : zk5Z2pbThu110302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้