ชื่อเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง เดือนมีนาคม 2565
รายละเอียด : ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ สำนักปลัด พนักงานจ้างทั่วไป (ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี) 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ 1 อัตรา เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวเรียบร้อยแล้ว โดยให้ถือหลักเกณฑ์การตัดสินว่าผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ในแต่ละภาควิชา ปรากฏผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้ ดังรายระเอียดแนบท้ายนี้ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรร สอบบรรจุคัดเลือกหรือผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย (กทจ.หนองคาย) โดยบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ประกาศ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : gzj1LQSMon50521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้