เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวบการจัดการทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หมู่๓ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียด : วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวบการจัดการทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หมู่๓ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้โพส : wp