เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัย(พายุลม)
รายละเอียด : วัน พุธ ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ นายไหล่ จะหลาบหลวง นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว พนักงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัย(พายุลม) จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ในตำบลสร้างนางขาว
ผู้โพส : wp