เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น. นายไหล่ จะหลาบหลวง นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสร้างนางขาว จำนวน 3 หลังคาเรือน
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น. นายไหล่ จะหลาบหลวง นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสร้างนางขาว จำนวน 3 หลังคา 1.นายมนต์มนัส หาญราชา บ้านเลขที่ 126 หมู่ 3 2.นางสำรอง พันธุจัตุรัส บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 3. น.ส.นิตยา พิมวัน บ้านเลขที่ 95 หมู่ 3 #งานประชาสัมพันธ์_สำนักปลัดเทศบาล
ผู้โพส : wp