เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพรม วรรณเขตร์ อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพรม วรรณเขตร์ อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว ณ เมรุป่าช้าบ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดชัยพร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ผู้โพส : wp