เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box KM Team
นายสนธิชัย มหา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9652261
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-8626028
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083-1509305
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 085-9431284