เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

account_box KM Team
นายสนธิชัย มหา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9652261
นายสนธิชัย มหา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9652261
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-8626028
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-8626028
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083-1509305
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 083-1509305
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 085-9431284
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

โทร : 085-9431284
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49