เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

folder คำสั่งงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
insert_drive_file คำสั่งที่ 203/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file การโอน(ย้ายสับเปลี่ยน) ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 121 / 2564 เรื่องการแต่งตั้งและการมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2564 ลว.3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 122/2564 เรื่องการแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว. 3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 123/2564 เรื่อง การแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลว.3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 124/2564 เรื่อง การมอบหมาย / มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว. 3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 104/2564 เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ลว.27 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47