เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder คำสั่งงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
insert_drive_file คำสั่งที่ 203/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การโอน(ย้ายสับเปลี่ยน) ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 121 / 2564 เรื่องการแต่งตั้งและการมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2564 ลว.3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2053
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 124/2564 เรื่อง การมอบหมาย / มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว. 3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ 123/2564 เรื่อง การแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลว.3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 122/2564 เรื่องการแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว. 3 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่ 104/2564 เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ลว.27 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1