messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 6
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงานนอก (No Gift policy) 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
มาตรการป้องกันการรับสินบน (นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)) ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 111
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
การป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1