เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล (จัดหาพัสดุ) 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉ.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1