เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (e-LAAS) พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
photo รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
photo รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1